ACİL DURUM PLANI

Günlük yaşamda veya çalışma hayatında istenmeyen birçok durumla karşılaşılmaktadır. Bunlardan bazılarının etkileri küçük, bazılarının etkileri ise insan hayatına mal olacak hatta toplu ölümlere yol açacak kadar yüksek boyutta olabilmektedir. İnsan hayatını büyük boyutlarda etkileyen bu acil durumlarla mücadele etmek gerekmektedir. Acil durumlarla mücadele etmek ve hazırlıklı olmak iki açıdan ele alınabilir. Bunları olay meydana gelmeden alınacak tedbirler ve olay meydana geldikten sonra kriz halinde yapılacaklar olarak sınıflandırmak mümkündür.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle Kanunda belirtilen istisnai kurum ve kuruluşlar hariç tüm işyerleri iş sağlığı ve güvenliği (İSG) çalışmaları yapmakla yükümlü tutulmuşlardır. Kanunun ikincil mevzuatı olarak yürürlüğe giren yönetmeliklerden birisi olan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikle acil durum planı hazırlanması da, söz konusu işyerleri için zorunlu hale gelmiştir.

Afyon OSGB tarafından tecrübeli uzmanlarımızca işletmenize özel acil durum planları yapılarak acil durum müdehale ekiplerine eğitimler verilmektedir. Ekipleri ve tüm personeli kapsayacak şekilde tatpikatlarla da işletmeniz acil durumlara karşı hazırlıklı hale gelmektedir.

© Copyright 2022 Afyon Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi by deniztopsakal