İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMÜ

İş Hijyeni – İş Sağlığı Ölçümleri, çalışanların sağlığını kısa süreli veya uzun süreli etkileyen veya etkileyebilecek her türlü biyolojik, fiziksel ve kimyasal etmenlerin niteliğinin ve niceliğinin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen ölçümlerdir.

Afyon OSGB olarak sayısız saha tecrübesi ile tespitini gerçekleştirerek yapmış olduğumuz ölçüm ve analizler doğrultusunda hazırladığımız iş hijyeni ölçüm raporlarıyla, çalışanlarınızın ve işyeri ortamınızın ölçümler doğrultusunda risklerini eksiksiz ve güvenilir şekilde raporlayarak firmanızın risklerini minimize etmenizi sağlıyoruz.

Yaptığımız İş Hijyeni – İş Sağlığı Ölçümleri:

*İç Ortam ve Hava Kalitesi Ölçümleri
*Toz Ölçümü - Kişisel maruziyet ve ortam toz ölçümleri
*Zehirli Gaz veya Buhar Konsantrasyonlarının (İnorganik Bileşikler) Ölçüm
*Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Ölçümü
*Gürültü Ölçümü - Kişisel maruziyet ve ortam gürültü ölçümleri
*Titreşim Ölçümü
*İş Hijyeni (İş Sağlığı) Ölçümleri Tüm Vücut Titreşim Maruziyeti
*İş Hijyeni (İş Sağlığı) Ölçümleri El-Kol Titreşim Maruziyeti
*Termal Konfor Ölçümü
*Ortam Sıcaklık- Hava Akım Hızı- Nem Ölçümü
*Aydınlatma Ölçümü
*Elektromanyetik Alan Ölçümü

Afyon OSGB İş Hijyeni - İş sağlığı Ölçümlerinin yapılması raporlanması ve haritalanması hizmetleri ile Afyonkarahisar ve çevre illerde faaliyet gösteren birçok işletmeye hizmet vermektedir.

© Copyright 2022 Afyon Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi by deniztopsakal