İLK YARDIM EĞİTİMİ

İlk yardım, olay yerine sağlık ekipleri gelinceye kadar, hayatı kurtarmak ve durumun kötüye gitmesini önlemek amacı ile eldeki imkanlarla yapılan ilaçsız uygulamalardır. İlk yardım eğitimi yapılan yasal düzenlemelerle zorunlu eğitimler kapsamına alınmış olup sadece Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikası bulunan kişiler tarafından yapılabilir.

Mevzuata göre her iş yerinde tehlike sınıfına uygun olarak ilkyardımcı bulundurulması gerekmektedir. Bu oran;

*Az tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her 20 kişide bir,
*Tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her 15 kişide bir,
*Çok tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her 10 kişide birdir.

Geçerli ilk yardım belgesi alındıktan sonra, belge sahibi olan kişiler belge geçerlilik süresi olan 3 yılın dolmasından itibaren güncelleme ilkyardım eğitimine katılıp belge sürelerini 3 yıl daha uzatabilirler.

Afyon OSGB tarafından periyodik olarak ilkyardımcı sertifika belge süreleri takip edilerek tekrarlanması hususunda bilgilendirme yapılmaktadır.

© Copyright 2022 Afyon Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi by deniztopsakal