TEKNİK PERİYODİK KONTROLLER

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılması gereken periyodik muayene faaliyetleri belirlenmiştir.

KALDIRMA İLETME EKİPMANLARININ TEKNİK PERİYODİK KONTROLÜ

Kaldırma - İletme ekipmanları, iş yerlerinde yük, personel ve malzemelerin kaldırılması ve taşınmasında sürekli olarak kullanılan ve işletme koşulları açısından yapısal olarak sürekli tehlike barındıran makine ve ekipmanlardır. Afyon OSGB ilgili yönetmeliklere göre deneyimli mühendis - teknik kadrosuyla ve hassas, kalibreli ölçüm ekipmanları ile birlikte kaldırma – iletme ekipmanlarının periyodik muayeneleri ve yük testlerini yaparak sizlere yüksek standartlarda hizmet sunmaktadır.

Teknik periyodik kontrolünü yaptığımız kaldırma ve iletme ekipmanları:
*Vinç
*Gezer Köprülü Vinç
*Portal Vinç
*Monoray Vinç
*Mobil Vinç
*Kule Vinç
*Yükleyici Kren
*Kollu Vinç
*Döner Kollu Vinç
*Dikma Kollu Vinç
*Caraskal
*Platfrom
*Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu
*Taşıt Kaldırma Donanımı
*Transpalet
*İstif Makinesi
*Forklift
*İş makinası (Kepçe, ekskavatör, iş kamyonları)
*Yürüyen Bant

BASINÇLI KAPLAR, KAZANLAR VE TANKLARIN TEKNİK PERİYODİK KONTROLÜ

Basınç altında çalışan, kullanılan Basınçlı Kap ve Ekipmanlar, iş yerlerindeki iş güvenliği açısından yüksek riskli makine ve ekipmanlar arasında sayılmaktadır. Basınçlı Kap ve Ekipmanların periyodik olarak kontrollerinin yapılmaması sonucu hasar görmeleri, olası bir tehlike durumunda yakınında çalışanlara zarar vermeleri ve üretim süreçlerini olumsuz yönde etkilemeleri işletmeler için çoğu zaman kaçınılmaz ve istenmeyen durumlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Afyon OSGB, ilgili yönetmeliklere göre deneyimli mühendis - teknik kadrosuyla ve hassas, kalibreli ölçüm ekipmanları ile birlikte basınçlı kap ve ekipmanlarının periyodik muayeneleri ve testlerini yaparak sizlere yüksek standartlarda hizmet sunmaktadır.

Teknik periyodik kontrolünü yaptığımız basınçlı kaplar, kazanlar ve tanklar:
*Basınçlı Hava Tankı
*Kompresör Hava Tankı
*Hidrofor/Genleşme Tankı
*Boyler/Akümülasyon Tankı
*Buhar Kazanı
*Kalorifer/Sıcak Su Kazanı
*Kızgın Yağ Kazanı
*Kızgın Su Kazanı

RAF SİSTEMLERİ TEKNİK PERİYODİK KONTROLÜ

Depolardaki günlük işlemler, raf sistemlerinizin üzerindeki yapısal stres seviyesini zamanla arttırır. Bu, rafların yapısal bütünlüğünü ve yük taşıma kapasitelerini etkiler, raf sistemlerinizi muhtemel olarak tehlikeli hale getirir. Bu yüzden düzenli olarak teknik periyodik kontolleri gerçekleştirilmelidir.

TESİSATLARIN TEKNİK PERİYODİK KONTROLÜ

Endüstriyel tesislerde meydana gelen tesisat yıpranmaları nedeni ile her yıl binlerce iş kazası, hasar ve yangın gibi istenmeyen olumsuz durumlar meydana gelmektedir. Tesisat kontrolleri can ve mal güvenliği sağlar. Afyon OSGB ilgili yönetmeliklere göre deneyimli mühendis ve teknik kadrosu ile birlikte havalandırma, elektrik ve yangın tesisatları konularında periyodik muayene hizmetleri sunmaktadır.

A. Havalandırma Tesisatları

B. Elektrik Tesisatı

*Topraklama Tesisatı
*Yıldırımdan Korunma Tesisatı
*Artık/Kaçak Akım Ölçümü
*Elektrik Panosu Görsel Kon.
*Elektrik Panosu Fonk. Kon.
*Elektrik Tesisatı Ölçümü
*Katodik Koruma Tesisatı

C. Yangından Korunma Sistemleri

*Yağmurlama (sprinkler) Sistemi
*Yangın Su Deposu
*Yangın Pompa İstasyonu
*Yangın Hidrant Sistemi
*Yangın Dolap Sistemi
*Köpüklü Söndürme Sistemi
*Portatif Yangın Söndürme Tüpleri Yerleşimi
*Temiz Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri
*CO2 Gazlı Otomatik Söndürme Sistemleri
*Algılama Alarm Sistemi

© Copyright 2022 Afyon Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi by deniztopsakal