İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Ülkemizde eğitim faaliyetleri dış etkenler ve işletme içi şartların zorlaması nedeniyle son zamanlarda önemli bir fonksiyon haline gelmiştir. Hızla değişen çevreye uyum sağlamak şirketlerin ve işverenlerinin sorumluluğudur.

Bunun sağlanması için işletmeler şirket içi ve şirket dışı eğitimlerine önem vermek durumundadırlar.

İş kazaları ve meslek hastalıkları büyük ölçüde eğitimsizlik ve bunun sonucu olan bilinçsizliğin neticesinde meydana gelmektedir. Gerek çalışanlar, gerekse yöneticiler için sürekli ve etkin iş güvenliği eğitimlerinin sürdürülmesi kaza olaylarının azalmasında ve daha elverişli bir çalışma ortamının sağlanmasında ciddi katkıda bulunmaktadır.

Firmamız, çalışanlara ve yöneticilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini, firmaların çalışma şartlarını da göz önünde tutarak, Eğitim salonumuzda veya firma ortamında çağdaş metotlarla gerçekleştirmektedir.

Benimseyeceğiniz ‘ Yaşam Boyu Öğrenme’ felsefesi sizin ve şirketinizin gelişmesi için önemli bir başarı basamağıdır.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hakkında yasal dayanak;

6331 saylı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında; İşverenin Genel Yükümlülükleri Madde 4 a) bendi ; “Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.”

Çalışanların eğitimi başlıklı madde 17 de ise; “(1) İşveren, çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. denmektedir.

Afyon OSGB tarafından işletmenizin ihitiyacına göre iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri planlanıp verilmektedir.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilmektedir.

Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimlerinin amacı, her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır. Yüksekte montaj, demontaj, bakım-onarım ve temizlik işleri yapacak çalışanların bu eğitimin alınması gerekmektedir. Katılımcılar yüksekte yapacakları çalışmalarda güvenli şekilde çalışmalarını tamamlamaları için yüksekte güvenli çalışma metotları konusunda bilgilendirmektedir.

YANGIN EĞİTİMİ

Çalışanlara; yangın güvenliğini, yangın oluşturan riskleri, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini, oluşabilecek bir yangında müdehale yöntemlerini, neler yapılması gerektiğini, doğru davranış biçimlerini ve tahliye için yapılacaklar hakkında teorik ve uygulamalı bilgileri öğretmektir.

Afyon OSGB olarak katılımcılarımıza eğitim sonunda yangın eğitimi katılım sertfikası verilmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı resmi gazetede yayınlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmeliğin, Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi başlıklı 15. Maddesinde; "(1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir. (2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır. denmektedir. Ayrıca 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik işletmelerin Acil Durum Ekiplerinin oluşturularak bunlara eğitim ve uygulamalı tatbikatların yapılması mevzuatımızda bahsedilmektedir.

Afyon OSGB tarafından her türlü yangın, acil durum, afet ve diğer olağan dışı durumlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla eğitim faaliyetleri ve tatbikatlar düzenlemektedir.

© Copyright 2022 Afyon Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi by deniztopsakal