RİSK ANALİZİ

İşyerlerinde çalışma şartlarından veya işin doğasından kaynaklanan çeşitli riskler bulunmakta, bu riskler sebebiyle çeşitli sıklık ve büyüklükte iş kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelmektedir. Risk değerlendirmesi , bu riskleri değerlendirerek belirli bir sıra ile risklerin bertaraf veya minimize edilmesini sağlamak amacıyla yapılan, çeşitli gözlem ve ölçümlere dayalı bir çalışmadır.

Bu çalışma sonucunda elde edilen verilere dayanarak işyerlerinde riskler tahammül edilebilir seviyeye indirilmeye çalışılır. Risk değerlendirmesi, sürekli bir biçimde izlenmesi gereken, tüm işletme personelinin aktif katkı sağlaması gerekli olan bir çalışmadır. Bu aktif katkı sayesinde işletmenin tamamında bulunan risklere karşı gerekli risk önleme ve azaltma çalışmaları sağlıklı biçimde yapılabilir.

Afyon OSGB tarafından tecrübeli uzmanlarımızca işletmenizin risk değerlendirmesi yapılarak aktif takip edilebilen risklerin tahamül edilebilir seviyeye çekme çalışmaları işletmenizin ekibi ile birlikte yapılmaktadır.

© Copyright 2022 Afyon Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi by deniztopsakal