MOBİL SAĞLIK TARAMASI

İş yeri ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği(İSG) koşullarını değerlendirmek, temel iş sağlığı hizmetlerinin çalışma saatleri içerisinde iş yerinde verilmesi, kolay, erişilebilir, etkili, hızlı ve verimli iş sağlığı hizmetlerinin sunulabilmesi adına gezici İSG araçları ile bu hizmetlerin sunulması uygun görülmektedir.

Sağlık Bakanlığıdan ruhsat almış aracımızla sizlere kaliteli ve dürüstlük ilkelerine uygun sağlık hizmetleri vermekteyiz.

Çok tehlikeli sınıflarda en az senede bir defa, tehlikeli sınıflarda en az üç senede bir defa, az tehlikeli sınıflarda en az beş senede bir defa çalışan kişilerin sağlık kontrolleri yapılması gerekmektedir. Mobil sağlık aracıyla verilen bu hizmet iş yerlerinin üretimlerini aksatmamak ve işlerine engel olunacak durumların önüne geçmek amacıyla uygulanmaktadır. İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yetkilendirilmiş ve ruhsatı olan araçlar sadece mobil sağlık hizmeti verebilmektedir.

GEZİCİ İSG ARACI İLE VERDİĞİMİZ HİZMETLER
Röntgen Hizmetleri
Endüstriyel Tarama İşitme Testi
Solunum Fonksiyon Testi
Kan testleri için numune alma

SAĞLIK RAPORLARI

Çalışanların işe girişlerinde ve işyeri tehlike sınıflarına göre belirlenen peryodlarda işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fiziki muayene ve gerektiğinde de laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. Çalışanların sağlık raporu olmadan işe alınmaları ve çalıştırılmaları yasaktır. İşverenler işyerlerinde yetkili memurlar isteyince, bu raporları kendilerine göstermek zorundadır.

Afyonkarahisar ve çevre illerde faaliyet gösteren birçok işletme için, Afyon OSGB; çalışanlarınız için sağlık raporlarını tecrübeli hekim ve yardımcı sağlık personeli ile hazırlar

AKCİĞER GRAFİSİ

İşyerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür.

Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir.

Periyodik sağlık taramalarında kullanılan akciğer filmlerinin büyüklüğü DÜNYA ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ(ILO) normlarına göre 35x35 cm veya daha büyük boyutlarda ve 1 veya 2. Teknik kalitede olması gerekmektedir. Tozlu ortamda çalışanların en az 6 ayda bir, diğer çalışmalarda işyeri hekiminin belirlediği sürelerde çalışanların akciğer filminin çektirilmesi gerekmektedir.

Çalışanlarınızın akciğer filmlerini işyerlerinizde gezici sağlık aracıyla son teknoloji görüntüleme cihazlarıyla Afyon OSGB'den hizmet alarak çektirebilirsiniz

ODYOMETRİ (İŞİTME) TESTİ

Gürültülü ortamlarda çalışılması sonucu oluşabilecek işitme kaybının değerlendirilmesi amacıyla işitme testi (odyometri) uygulanır. İşyeri çalışma şartlarına göre işyeri hekiminin belirlediği sürelerde çalışanlara işitme testleri yaptırılması gerekmektedir.

Afyon OSGB'den gezici mobil araç ile hizmet alarak çalışanlarınızın işitme testlerini kulak burun boğaz uzmanı doktor onaylı işyerlerinizde yaptırabilirsiniz.

PORTÖR MUAYENESİ

Gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseslerde çalışanlarda işletmenin talebi doğrultusunda portör taraması için yapılacak tetkikler aşağıdaki gibidir;

1) Dışkı kültürü, ( Salmonella ve shigella yönünden )
2) Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden )
3) Boğaz kültürü ( Staphylococcus aureus yönünden )
4) Burun kültürü ( Staphylococcus aureus yönünden )
5) Akciğer grafisi (Tüberküloz yönünden)

Laboratuvar sonuçları derlenip İşyeri hekimlerimiz tarafından klinik muayene ile birlikte tekrar değerlendirilerek portör raporu oluşturulmaktadır.

İşletmenizin talebi doğrultusunda Afyon OSGB tarafından periyodik olarak muayene süreleri takip edilerek portör muayenesinin tekrarlanması hususunda bilgilendirme yapılmaktadır.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ

Solunum Fonksiyon Testi spirometre denilen özel cihazlarla yapılır ve akciğerlerin kapasitelerini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarar.

Afyon OSGB'den gezici mobil araç ile hizmet alarak çalışanlarınızın solunum fonksiyon testlerini işyerlerinizde yaptırabilirsiniz.

KALP ELEKTRO GRAFİSİ (EKG)

Kalp damar hastalıklarının tanısı için kullanılan EKG, kalbin kasılması sırasında ortaya çıkan elektriksel aktivitenin grafiksel olarak kayıt edilmesini sağlar.

Kalbin elektriksel aktivitesi deriye yerleştirilen küçük metal diskler (elektrotlar) vasıtasıyla ölçülmektedir. Elektrotlar hastanın göğsüne, kollarına ve bacaklarına yerleştirilmektedir. Elektrotlar, elektriksel aktiviteyi kâğıt üzerindeki şekle dönüştüren EKG cihazına bağlanmaktadır. Kâğıt üzerindeki bulgular da hekimler tarafından değerlendirilmektedir.

Elektrokardiyografi kalp genişlemesi, kalp büyümesi, kalbe giden kan miktarındaki azalma, yeni veya eski kalp hasarları, kalp ritim problemleri ve değişik kalp ve kalbi saran zar hastalıkları hakkında önemli bilgiler verebilmektedir.

Afyon OSGB'den hizmet alarak çalışanlarınızın kalp elektrokardiyografisini (EKG) OSGB mizde isterseniz de mobil sağlık aracımızla işyerlerinizde yaptırabilirsiniz

KAN TETKİKLERİ

Endüstride kullanılan madde sayısı arttıkça bunlarla ilgili maruziyetler ve vücutta oluşturdukları etkileri de artmaktadır. Bu nedenle çalışan sağlığı uygulamalarında kişisel maruziyetleri ve bunlara bağlı oluşabilecek yan etki ve zararları takip etmede laboratuvar çalışmalarının önemi büyüktür. Çalışmalarımızı deneyimli sağlık personellerimizle ve hazırlattığımız yazılımla sahada barkod sistemi kullanarak herhangi bir karışıklığa imkan vermeden yapıyoruz. Alınan numuneler uygun şartlarda bekletilerek yine uygun şartlarda transfer edilmekte ve bu sürecin her aşaması kayıt altına alınmaktadır. Numuneler referans laboratuvarlarda çalışılarak raporlanmaktadır. Hematolojik, biyokimyasal, biyolojik ve toksikolojik tüm testlerin çalışmalarını yapabilmekteyiz.

Yaptığımız bazı tetkikler aşağıdaki gibidir.

Kan Analizleri
 • Kan Sayımı
 • Kan Grubu Tayini
 • Sedimantasyon
Biyokimyasal Analizler
 • Kan Şekeri
 • HbA1c
 • Kolesterol Ve Türevleri
 • Fe
 • Fe Bağlama
Karaciğer Fonksiyon Testleri
 • ALT
 • AST
 • GGT
Böbrek Fonksiyon Testleri
 • Üre
 • Kreatinin
 • Ürik Asit
 • Tam İdrar Tetkiki
 • İdrar Mikroslopisi
Serolojik Testler
 • Hbsag
 • Anti-Hbs
 • Anti- Hbc Igg
 • Anti-Hcv
 • Anti-Hıv(1+2)
Toksikolojik Tesler
 • Kanda Kurşun
 • Fenol
 • Hippürik Asit
 • TCA

Afyon OSGB'den hizmet alarak çalışanlarınız ihtiyacı olan tüm kan tetkiklerini OSGB mizde veya mobil sağlık aracımızla işyerlerinizde yaptırabilirsiniz

AŞI UYGULAMALARI

Tetonoz aşısı,
Hepatit aşıları (hepatit testleri sonucu uygun hastalara uygulanmaktadır.),
Grip aşıları (mevsimsel salgın nedeni ile oluşabilecek iş gücü kaybını engellemek için) istek doğrultusunda yapılmaktadır.

Afyon OSGB'den hizmet alarak çalışanlarınıza ihtiyacı olan aşı uygulamalarını yaptırabilirsiniz

© Copyright 2022 Afyon Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi by deniztopsakal