İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6. Maddesine göre işveren iş güvenliği uzmanı olan mühendis veya teknik eleman görevlendirilmesi zorunludur.

Firmamız hizmet alan firmaların talepleri doğrultusunda ,iş güvenliği ile ilgili tüm çalışmaları koordine etmek, gerekli tüm yasal zorunlulukları işletme sınırları dahilinde gerçekleştirmek üzere ‘iş güvenliği uzmanlığı’ veya ‘iş güvenliği genel danışmanlığı’ sözleşmelerini yaparak hem proje kapsamlı hem de belirli süreli sözleşmeler yapmaktadır.

İş güvenliği uzmanlık ve danışmanlık hizmetleri faaliyetlerimiz ile hem yasal yükümlülüklerinizi yerine getirmekte, hem de uluslar arası arenada geçerli iş sağlığı ve güvenliği sisteminin kurulması için gereken zemini hazırlamaktayız.

İŞYERİ HEKİMLİĞİ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6. Maddesine göre işverenler, Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, işçilerin sağlık durumunun ve alınması gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilkyardım, acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere işyerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmakla yükümlüdür.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

Diğer sağlık personeli, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde işyeri hekimine destek olarak çalışanların sağlık işlerini yürüten kişidir. Diğer sağlık personeli, yönetmelikte geçen adı olup işyeri hemşiresi olarak da tanımlanır.

Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilmeyen on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirilmesi gerekmektedir.

© Copyright 2022 Afyon Ortak İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi by deniztopsakal